Śledź nas na:Relacje ojców z dziećmi. Zaprezentuj na wybranych przykładach literackich.

Teza:  W literaturze relacje ojców z dziećmi najczęściej ukazane są jako zaburzone i nieprawidłowe.

I.      Literatura podmiotu:

 • BALZAK, Honoriusz. Ojciec Goriot. Przełożył Tadeusz Boy-Żeleński. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2002.
 • MROŻEK, Sławomir. Tango. Oficyna Literacka Noir sur Blanc, Kraków 1973.
 • NAŁKOWSKA, Zofia. Granica. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Kraków 1971.

II.     Literatura przedmiotu:

 • WÓJCIK, Włodzimierz. Wstęp. W: Granica. Zofia Nałkowska. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Kraków 1971. S.XLIV-XLVIII, LXI-LXIII, LXXXIV.
 • BŁOŃSKI, Jan. Wszystkie sztuki Sławomira Mrożka. Wydawnictwo Literackie. Warszawa 1995. s.106-107, 110, 120.
 • GUTKOWSKA, Barbara. „O Tangu” i „Emigrantach” Sławomira Mrożka. Wydawnictwo Książnica. Katowice 1998. s.25,27-28.
 • ŻELEŃSKI-BOY, Tadeusz. Wstęp. W: Ojciec Goriot. Honoriusz Balzac. Wydawnictwo Zielona Sowa. Kraków 2002.

 

III.    Materiały pomocnicze:

Kartka z cytatami

IV.     Ramowy plan wypowiedzi

 1. Określenie problemu:
  W literaturze relacje ojców z dziećmi najczęściej ukazane są jako zaburzone                           i nieprawidłowe.
 2. Kolejność prezentowanych argumentów:
  1. Tango, S. Mrożek:
   • STOMIL jako nietypowy ojciec, antywzorzec(ubiór, poglądy);
   • ojciec całkowicie pochłonięty swoją pasją (eksperymenty teatralne);
   • brak miłości i poszanowania w stosunkach ojciec-syn ;
   • syn przeciwieństwem ojca – pełen zasad (C5) ;
  2. Ojciec Goriot, H. Balzak:
   • GORIOT jako przykład kochającego ojca ;
   • godny poszanowania, wzorcowy ojciec ( najważniejsze szczęście córek C1);
   • charakter miłość do córek ( przelotne spotkania C2, wypytywanie Eugeniusza oraz „spiskowanie” z nim, oddanie majątku C3, życie  w biedzie)
  3. Granica, Z. Nałkowska:
   • WALERIAN ZIEMBIEWICZ jako ojciec nietroskliwy, antywzorzec;
   • daje zły przykład synowi ( gospodarstwo – złe traktowanie chłopów, naśmiewanie się z nich, nie wypełnianie folwarcznych obowiązków C4, zdrady);
   • bunt Zenona;
   • powtórka błędów ojca oraz konsekwencje przykładu niewłaściwej postawy(postać Justyny, narzeczeństwo z Elżbietą, powielanie  schematów)

 

V.      Wnioski:

Relacje ojców z dziećmi przedstawione w literaturze są zaburzon i często wpływają negatywnie na dorosłe życie dzieci.Zobacz także